+420 774 154 988Rádi Vám poradíme

Lektoři


Ing. Ivana Kursová

Zkušená lektorka s bohatou pedagogickou praxí a praktickými zkušenostmi s každodenním účetnictvím.
Ing. Ivana Kursová má více než desítiletou lektorskou praxi s praktickou výukou účetnictví, s kurzy účetnictví, mzdového účetnictví či kurzy daňový specialista a obchodní korespondence. Mezi její specializace patří výuka práce s účetním programem Pohoda.
Kromě lektorské působnosti na vzdělávacích kursech uplatnila Ing. Kursová své pedagogické vzdělání také jako středoškolský pedagog na gymnáziu i na odborných školách.
Stejně jako ostatní lektoři má Ing. Ivana Kursová bohaté zkušenosti se zpracováním veškeré účetní agendy a daňových přiznání z malých firem i z podniků ze státní a soukromé sféry. 

Renata Bučková

Absovovala SSOŠŽ s.r.o., obor Podnikatelství malých firem. Dále absolvovala potřebné pedagogické vzdělání na Newton College a.s., obor Učitel praktického vyučování a odbor.výcviku, které je nezbytné pro kvalitní výkon lektorské činnosti. Přes vysokou odbornou úroveň neustále pracuje na zvyšování svého odborného vzdělání a růstu. V posledních letech nejintenzivněji spolupracuje s brněnskou školou účetnictví Lysseum s.r.o. Na škole působí jako lektorka kurzů účetnictví a mzdového účetnictví. Kromě lektorské činnosti však pro školu připravuje výukové osnovy. Ve svých hlavních oborech pak zpracovává a připravuje specializované studijní a praktické materiály pro obory účetnictví a mzdové účetnictví. Současně ve společnosti působí také jako samostatná účetní. Svou lektorskou činnost vykonává Renata Bučková také individuálně a v řadě dalších vzdělávacích institucích a výukových centrech. Při praktické výuce využívá nejrozšířenější účetní programy POHODA. Dle individuálního požadavku je však možné se dohodnout na práci s alternativním účetním programem.

Lenka Erbenová Dis.

Absolvovala VOŠ obchodní, obor ekonomicko – právní činnost v Brně, zakončenou absolutoriem. Odborná praxe: 9-ti letá praxe v oboru účetnictví a ekonomiky.
Lektorská činnost: školení v kurzech účetnictví a individuální školení, praktická výuka účetnictví, školení v programu Pohoda.

Jana Žižkovská

Lektorka se zkušeností z neziskového sektoru.
Jana Žižkovská se věnuje odbornému vzdělávání dospělých od roku 2008. Dlouhodobě působí jako lektor v rekvalifikačních kurzech a v účetních kurzech pro veřejnost. Její specializací jsou obory účetnictví a daňová evidence – teorie/ praxe, skladové hospodářství, mzdy a personalistika. Současně má odbornou pedagogickou kvalifikaci pro práci s účetními programy Pohoda, Money a Waria. Jana Žižkovská nezůstává pouze u běžných vzdělávacích materiálů, když je to potřeba dokáže vytvořit vlastní výukové materiály.
V odborné praxi má Jana Žižkovská zkušenosti s celou řadou právních subjektů. Standardně spolupracuje jako účetní se soukromými podniky. Do její agendy patří kompletní účetnictví včetně zpracování daňového přiznání, DPH, závěrek a přehledů pro SSZ a ZP. Z odborného hlediska jsou zajímavé její zkušenosti s práce v neziskové organizaci či na farním úřadě.

Bc. Kamila Rozehnalová

Lektorka, která ve své výuce uplatňuje zkušenosti z nadnárodní společnosti a aktuální vysokoškolské poznatky v oboru účetnictví s přesahem do práva.
V roce 2013 absolvovala Bc. Kamila Rozehnalová bakalářské studium v oboru Finance na Masarykově univerzitě. V současnosti ve studiu tohoto oboru dál pokračuje. Kromě financí si však svůj odborný záběr rozšířila ještě o právo na Právnické fakultě MU. Díky úzkému propojení účetnictví a práva poskytne Bc. Kamila Rozehnalová studentům pohled na účetnictví v mnohem širším záběru.
Bc. Kamila Rozehnalová současně působí na účetním oddělení velké renomované společnosti. Tím se udržuje v úzkém kontaktu s každodenním chodem účetnictví. V praxi se hlavně věnuje zpracování podkladů pro účetní oddělení, zpracování faktur, práci s docházkovým systémem, tvorbou objednávek v systému SAP a zpracováním materiálů spojených se zařizováním školení a služebních cest.

Ing. Bc. Denisa Trefilová

Vystudovala Agrobyznys na Mendelově Univerzitě v Brně a Politologii na Univerzitě Hradec Králové v Hradci Králové. Od roku 2009 se aktivně věnuje účetnictví  a mzdové problematice, kdy do firmy nastoupila jako stážista na pozici účetní, kde se ze stážisty vypracovala na pozici Manager accontancy.  Získala na starost vedení účtárny, zpracování daňových přiznání a zároveň se začala věnovat školení a pořádání seminářů- základy účetnictví, pokročilé  účetnictví, mzdové účetnictví a daně.

Nahoru